Dendroloogiline inventeerimine

Dendroloogilise inventeerimise eesmärgiks on  välja selgitada üksikpuude, puude rühmade või puistute seisukord ja väärtus. Dendroloogiline inventeerimine  tehakse sageli planeerimistööde osana enne projekteerimist, parkide/haljasalade hooldustööde planeerimisel jne. Dendroloogiline hinnang annab ülevaate esinevatest liikidest, puude seisundist ja haljastuslikust väärtusest ning annab juhised edasisteks raie- ja hooldustöödeks.

Välitööde käigus määratakse:

•  puittaimede liigiline kuuluvus,
•  tüve diameeter (või ümbermõõt) 1,3 m kõrguselt (põõsaste puhul mõõdetakse põõsa läbimõõt meetrites),
•  puude kõrgus,
•  puude võra läbimõõt,
•  puittaimede väärtusklassid.

väärtuste skaala

Haljastusliku väärtuse hindamise skaala